Telekonsultacje

POROZMAWIAJ Z LEKARZEM

Porozmawiaj z lekarzem

TELEPORADY

W związku z epidemią koronawirusa i pojawiającymi się pytaniami z Państwa strony dotyczących możliwości porozmawiania z lekarzem specjalistą, CD-L TOPMEDYK starając się wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferuje możliwość telefonicznej porady lekarskiej udzielanej przez lekarza wybranej specjalizacji.
Koszt konsultacji telefonicznej to 100 zł – niezależnie od specjalizacji.

JAK TO DZIAŁA?

1. Umów konsultację.
Dzwoniąc pod numery telefonów: 123073812 lub 570752102 umów konsultację u wybranego specjalisty. W trakcie rozmowy z pracownikiem recepcji otrzymasz indywidualny, trzy cyfrowy numer.

2.  Zapłać za wizytę.
Konsultacja jest opłacana z góry, a więc jeszcze przed wykonaniem usługi.
W tym celu dokonaj przelewu kwoty 100 zł na konto Centrum Diagnostyczno- Leczniczego TOPMEDYK w Santander Bank
Nr rachunku : 23 1090 1665 0000 0001 3348 1500
W tytule przelewu podaj:
- imię i nazwisko pacjenta,
- otrzymany w trakcie rejestracji trzy cyfrowy numer,
- rodzaj konsultacji, np. konsultacja urologiczna.


Wszystkie te informacje są niezbędne abyśmy mogli powiązać płatność z konkretnym pacjentem. Ważne jest to, ażeby przelew dotarł do nas przed terminem zaplanowanej konsultacji telefonicznej . Aby tak było możesz wysłać przelew na dwa dni przed terminem teleporady lub skorzystać z droższej opcji tzw. przelewu natychmiastowego.

3. Prześlij potwierdzenie dokonania przelewu na adres: gabinety@topmedyk.pl

Jeśli chcesz aby lekarz zapoznał się np. z wynikami badań, dokumentacją szpitalną lub inną dokumentacją medyczną, którą chciałbyś skonsultować z lekarzem, załącz ją do maila.

Prosimy, aby w temacie maila wpisać imię i nazwisko konsultowanego pacjenta oraz trzy cyfrowy numer podany w trakcie rejestracji telefonicznej. Jest to niezbędne, aby w prawidłowy sposób połączyć dokumentacje medyczną z konkretnym pacjentem oraz aby przekazać ją właściwemu lekarzowi, który będzie się z Państwem kontaktował.

4. Czekaj na telefon.

Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą o umówionej porze, dzwoniąc z numeru:123073812 lub 570752102 lub z numeru zastrzeżonego. /PROSZĘ ODBIERAĆ TELEFONY Z NUMERU ZASTRZEŻONEGO JEŚLI OCZEKUJESZ NA TELEPORADĘ/ - DZWONIMY TYLKO 3X
Pamiętaj, żeby podawać lekarzowi prawdziwe informacje. Jeśli ułatwi Ci to rozmowę – możesz przygotować sobie pytania, które chciałbyś zadać.
Jednak ze względu na fakt, iż nasi doktorzy to czynni zawodowo lekarze specjaliści pracujący na co dzień w szpitalach i przychodniach, może się zdarzyć, że kontakt z  państwem ulegnie przesunięciu czasowemu. Dlatego też prosimy o przyjęcie tolerancji czasowej +/- 15 minut.  Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

5. Ponieważ ta konsultacja zostanie wpisany w Państwa dokumentacje medyczną, to lekarze podczas konsultacji mają możliwość wystawienia e-recepty czy zwolnienia lekarskiego, itp.

Należy jednak pamiętać, że konsultacja telefoniczna z lekarzem NIE STANOWI konsultacji medycznej, a jest jedynie formą rozmowy z lekarzem specjalistą.

Choć w trakcie rozmowy telefonicznej lekarz przeprowadzi wywiad, zapyta o objawy i na tej podstawie będzie próbował  postawić diagnozę, to jednak należy zdawać sobie sprawę z tego, że konsultacja na odległość nie zawsze może być skuteczna i  może się okazać, że tradycyjna konsultacja jest absolutnie niezbędna.

6. Wszystkie dane, w tym przesyłane wyniki badań itp. Pacjent podaje/przesyła dobrowolnie.

7. Decydując się na skorzystanie z tej formy porady lekarskiej Pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez TOPMEDYK w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej usługi.
 Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W1 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest TOPMEDYK Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Republiki Korczakowskiej 19 lok.4, 30-867 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000641208, której akta są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP 6793134832., tel.: 12 307 38 12, 570 752 102, mail.: gabinety@topmedyk.pl.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy nadto, iż:

• dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych są dostępne u Administratora,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu, a także prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej. Dane wykorzystywane są również do zarządzania rezerwacjami terminów wizyt, oraz w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, również w celach marketingowych.
•posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administratora danych obowiązują przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.2  w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a także w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta3. Zgodnie z zapisami ustawy, dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej, o których mowa w art. 25, nie mogą zostać usunięte.

1. tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.
2. tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024.
3. tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 159, z późn. zm.