Scyntygrafia - Przygotowanie do Badania

Scyntygrafia – przygotowanie i zalecenia podczas badania:

Badanie polega na ocenie funkcji nerek, a także spływu znacznika z nerki poprzez układ wyprowadzający. Podaje się znacznik nuklearny Technet 99 , MAG 3 lub inny przez wenflon dożylnie. Następnie Gamma kamera sczytuje obraz. Badanie jest bezbolesne. Do scyntygrafii nerek – renoscyntygrafia /dynamiczna, statyczna /-pacjent nie musi być na czczo. Czasami dziecko wymaga znieczulenia ogólnego i wówczas musi być na czczo. Wszystkie poprzednie badania są ważne i należy mieć je przy sobie. Ważne jest dobre napojenie, nawodnienie pacjenta przed badaniem, dlatego należy zabrać ze sobą napoje, butelkę wody mineralnej.
Podczas badania jak i po dziecko poddane badaniu powinno mieć ograniczony kontakt z małymi dziećmi i kobietami w ciąży w przypadku badania z użyciem izotopu technetu /np. nerki/– 1 dzień, a po badaniu z użyciem izotopu jodu /tarczyca/– 8 dni.

Badanie jeśli mama jest w ciąży:

Jeśli mama badanego dziecka jest w ciąży nie może być z dzieckiem podczas badania jak i po badaniu. U pacjentek w ciąży nie zaleca się wykonywania badań z użyciem izotopu. Kobietom w wieku rozrodczym zaleca się badanie w pierwszej połowie cyklu miesięcznego, ponieważ wczesna ciąża jest wówczas mało prawdopodobna.

Mamy karmiące piersią a scyntygrafia u dziecka:

W przypadku badania wykonywanego izotopem technetu należy przerwać karmienie dziecka przez 12 godzin po badaniu. W przypadku badania z użyciem izotopu jodu należy całkowicie zaprzestać karmienia piersią po badaniu przez 2-3dni.